Keno Bingo

Keno Bingo gebruikt een spelbord en ballen gemarkeerd met de cijfers van 1 tot 80. Twintig ballen worden willekeurig getrokken per spel. In deze Keno Bingo voorspel je de nummers van de twintig getrokken ballen.
Je kunt ervoor kiezen om per spel op maximaal vijftien van de tachtig nummers op het bord te plaatsen.
Klik op Verhogen (+) of Verlagen (-) om het bedrag te selecteren dat u wilt inzetten. Klik op een nummer op het Keno-bord. Het nummer dat u selecteert, is gemarkeerd. Klik nogmaals op hetzelfde nummer om de selectie van een nummer op te heffen.
U kunt maximaal vijftien nummers selecteren. Klik op Spelen en het spel begint. Klik op Wissen om het bord leeg te maken en nieuwe nummers te selecteren.
Terwijl getallen worden getekend, worden deze gemarkeerd op het Keno-bord. Een geselecteerd nummer verandert van kleur wanneer het wordt gekoppeld aan een getrokken balnummer. Wanneer alle twintig balnummers zijn getrokken, wordt u uitbetaald op basis van het aantal gemaakte wedstrijden.